Datea Backup Services

Ett helt nytt sätt att hantera företagets backup

Det enklaste sättet att hantera företagets backup. Du hantera ingen backup. Datea hanterar all backup.

Det är så här backup ska fungera, automatiskt och utan ansträngning. Datea Backup Services är smidigt integrerat i din IT-plattform.
Du behöver ingen backupstation, inga band, inga hårddiskar, inga USB-minnen och du slipper all löpande hantering. Behöver du
backa tillbaka enstaka filer eller all data görs det hur snabbt och enkelt som helst.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Datea så berättar vi mer.

Varför Datea Backup Services?
Daglig automatisk & verifierad backup!
Inga egna investeringar behövs!
Tidsbesparande & kostnadseffektivt!

Copyright © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!