Microsoft 365 förändringar april 2023

Publicerat 2023-02-21

Prisjusteringar i Microsofts prenumerationstjänster

Den 1 april 2023 höjer Microsoft sina priser på molntjänster med 15% i Sverige.

Priserna höjs på grund av att Microsoft strävar efter att harmonisera sina priser för molntjänster och justera för fluktuationer i lokala valutor inom den europeiska regionen.

Vem påverkas av prisjusteringen?

Företag som använder Microsoft 365, Dynamics 365 eller Azure-konsumtion påverkas av prisjusteringen. Priset kommer från och med den 1 april 2023 att ökamed 15% i Sverige.

Växelkurser & priser

Microsoft kommer justera priserna efter hur växelkursen av den amerikanska dollarn presterar mot den svenska kronan. Priser som skiljer sig väsentligt från USD på grund av fluktuationer i lokala valutor kan justeras upp eller ned med halvårsintervall för att upprätthålla relativ prissättning. Microsoft kommer meddela i förväg om eventuella framtida prisjusteringar.

microsofts officiella information

Länk till Microsofts officiella information om prisjusteringen. 

”Microsoft is taking several steps to align the pricing of Microsoft Cloud products globally, meaning customers will have consistent pricing reflecting the exchange rate of the local currency to the US dollar (USD)..."


Vad innebär detta för mig som kund?

Kortfattat blir det än mer viktigt att välja rätt moln-abonnemang och tjänster, baserat på företagets behov. Vi hjälper dig att optimera företagets Microsoft-licenser och att reda ut eventuella frågetecken. Kontakta oss!

Copyright 2003-2023 © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!