GDPR

Biträdesavtal till våra kunder

I de allra flesta fall är Dateas roll personuppgiftsbiträde.  Som en service har vi gjort en mall på det Biträdesavtal många av våra kunder behöver skapa och skicka in till oss på Datea. Vi har även fyllt i delar av mallen för att underlätta ytterligare. Du behöver bara kontrollera att du tycker texten är relevant för er, fylla i ditt företags uppgifter, skriva ut 2 exemplar, skriva på båda och sen sända dessa till oss (Datea AB, Centrumplan 8, 33331 Smålandsstenar). Vi skriver sen på och returnerar ett av exemplaren till dig. Du kan ladda ner mallen här (PDF).

 Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Klicka här för att läsa Dateas policy för hantering av personuppgifter och cookies!

Copyright © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!