GDPR

Biträdesavtal till våra kunder

I de allra flesta fall är Dateas roll personuppgiftsbiträde.  Som en service har vi gjort en mall på det Biträdesavtal många av våra kunder behöver skapa och skicka in till oss på Datea. Vi har även fyllt i delar av mallen för att underlätta ytterligare. Du behöver bara kontrollera att du tycker texten är relevant för er, fylla i ditt företags uppgifter, skriva ut 2 exemplar, skriva på båda och sen sända dessa till oss (Datea AB, Centrumplan 8, 33331 Smålandsstenar). Vi skriver sen på och returnerar ett av exemplaren till dig. Du kan ladda ner mallen här (PDF).

Nedan en kort och koncis video som beskriver hur personuppgiftsbiträde fungerar enligt GDPR. Videon är gjord av vår partner Visma/SPCS.

 Policy för hantering av personuppgifter och cookies

Klicka här för att läsa Dateas policy för hantering av personuppgifter och cookies!

Förenkla GDPR-arbetet med Dateas GDPR-verktyg

Datea GDPR small - Individuell start- och informationssida för varje anställd. Webbaserat GDPR-verktyg för att hantera upp till 3 företag (inom samma koncern).

Datea GDPR medium - Individuell start- och informationssida för varje anställd. Webbaserat GDPR-verktyg för att hantera upp till 3 företag (inom samma koncern) samt 3 timmars enklare juristrådgivning per år via Skype eller telefon.

Datea GDPR large - Individuell start- och informationssida för varje anställd. Webbaserat GDPR-verktyg för att hantera upp till 3 företag (inom samma koncern) samt 6 timmars professionell juristrådgivning per år via Skype eller telefon.

Kontakta oss!

Har du frågor om Dateas GDPR-verktyg? 

Ordning på uppgifterna - Dateas GDPR-verktyg hjälper dig att upprätta ett register över dina personuppgifter som lever upp till lagens krav. Du samlar all dokumentation av ditt dataskyddsarbete på samma ställe.

Hjälp på vägen - Du får tillgång till avtalsmallar, policies och checklistor som hjälper dig att leva upp till lagen. Vi kompletterar och uppdaterar när det kommer ny praxis.

Enkelt att använda - Dateas GDPR-verktyg ger dig förslag till åtgärder som är specialanpassade efter din verksamhets behov. Även den som saknar förkunskaper kan enkelt komma igång och lotsas genom den snåriga lagstiftningen.

Copyright 2003-2018 © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!