Microsoft & Office 365 förändringar 2022

Publicerat 2022-02-03

Nya villkor och priser i Microsofts prenumerationstjänster

Efter ett stort och långt utvecklingsarbete kommer Microsoft under 2022 att göra förändringar gällande prissättning och upplägg av licensiering. Förbered dig redan nu och kontakta oss på Datea AB för mer information.

Microsoft har kontinuerligt uppdaterat och utvecklat sitt tjänsteutbud. Under de senaste åren har man satsat stort på samarbete, kommunikation, AI och automatisering. Det här arbetet kommer nu, enligt Microsoft, att behöva avspegla sig på prisbilden och i upplägget för licensieringen.

Produkter som omfattas av förändringarna

 • Microsoft 365 Business Basic
 • Microsoft 365 Business Premium
 • Microsoft 365 E3
 • Office 365 E1
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5

Villkorsförändringar

I samband med prisförändringarna sker även förändringar i prenumerationsvillkoren. Sammanfattningsvis innebär detta en mindre flexibilitet, exempelvis;

 • Att ha möjlighet att minska antal licenser i ett avtal innebär högre pris per licens
 • Att ha möjlighet att nedgradera licenser i ett avtal innebär högre pris per licens
 • Att byta licenspartner blir svårare

Förändringarna genomförs från och med den 1 mars 2022

Från den 1 mars kommer nya avtal sättas upp i den nya avtalsformen. Dessutom justeras priserna på nämnda produkter. Vi följer information och utveckling löpande.

”I skrivande stund är det för tidigt att uttala sig om hur prisnivåerna kommer att se ut i framtiden. Däremot blir det viktigare än tidigare att planera och strukturera sina Microsoft-avtal”.


Här är de viktigaste förändringarna i Microsofts villkor och priser för deras prenumerationstjänster

Microsoft ändrar om i sina CSP-prenumerationer mellan januari-juni 2022, detta enligt deras New (modern) Commerce-modell. Nedan ser du de viktigaste förändringarna.  

Tre olika prenumerationslängder

Välj att sätta upp din prenumeration på månadsbasis, ett år eller tre år.

Prisjustering prenumeration

 • Priset för månadsprenumerationer ökar med ca 20% från och med 1 mars 2022
 • Årsprenumerationer har ett oförändrat pris i förhållande till nuläget
 • Prenumerationer på 3 år har samma prissättning som prenumerationer på 1 år (lanseras i juli 2022)
 • Det går bra att mixa ovanstående prenumerationsformer utifrån behov av flexibilitet, du kan till exempel lägga 80% på årsprenumeration och 20% på månadsprenumeration
 • Årsprenumerationer kan betalas årsvis alternativt totalkostnaden uppdelad per månad.

Generell prishöjning cloud-prenumerationer

Generell prishöjning sker på nedanstående Microsoft 365- och Office 365 licenser från och med 1 mars 2022. 

 • Microsoft 365 Business Basic, ca +20%
 • Microsoft 365 Business Premium, ca +10%
 • Microsoft 365 E3, ca +12,5%
 • Office 365 E1, ca +25%
 • Office 365 E3, ca +15%
 • Office 365 E5, ca +9%

Vad innebär detta för mig som kund?

Kortfattat blir det extra viktigt att välja rätt från början, baserat på företagets behov. Vi hjälper dig att optimera era Microsoft-licenser och att reda ut eventuella frågetecken. Kontakta oss!

Copyright 2003-2018 © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!